Säännöt

Veteraanikatselmuksen säännöt

Katselmus

Katselmuksen järjestäminen perustuu Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n, Eläkkeensaajien Keskusliitto ry:n ja Eläkeläiset ry:n kesken 26.11.2010 solmittuun yhteistoimintasopimukseen. Järjestelyissä ovat mukana myös Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry ja Työväen Näyttämöiden Liitto (TNL) ry.    Järjestelyvastuu on TUL:n piirillä tai seuralla. Päätöksen järjestäjästä tekee TUL:n veteraanijaosto.

Kilpailut järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina. 

 

Lajit

Kulttuurikatselmuksen lajit ovat:

Tanssilajit      

tanssilliset ryhmät (perinteiset, uudet omat koreografiat), kansantanssit, senioritanssit ( jakaantuvat kahteen sarjaan: perinteiset senioritanssit ja omat koreografit), kantritanssit ja rivitanssit samassa sarjassa ja vanhat salonkitanssit.

Musiikki       

yksinlaulu: viihdemusiikki ja klassinen musiikki
lauluryhmät (yksiääniset):pienet (2-8 laulajaa ja isot (yli 8 laulajaa)
lauluyhtyeet (moniääniset, 2-10 laulajaa)
kuorot (moniääniset, yli 10 laulajaa)
karaoke
soitinsolistit
soitinyhtyeet (max. 10 soittajaa)
orkesterit (yli 10 soittajaa)

Lausunta     

yksin tai ryhmässä

Ohjelmaryhmät

sketsit, ohjelmakokonaisuudet ja pienoisnäytelmät
Ohjelmakokonaisuuden tulee sisältää monipuolisesti eri elementtejä: liikuntaa, laulua, musiikkia, puhetta ja/tai lausuntaa.

Esityksiä voi kullakin osallistujalla olla yksi /laji.

Esityksen pituus voi tanssissa, laulussa, musiikissa ja lausunnassa olla korkeintaan viisi (5 ) minuuttia ja ohjelmaryhmissä korkeintaan kymmenen (10) minuuttia. Esityksen kestoaika on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.

Suoritusjärjestys määräytyy arvonnan perusteella.

Osallistujat

Tapahtuma on avoin 55 vuotta täyttäneille Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n, Eläkkeensaajien Keskusliitto ry:n,              Eläkeläiset ry:n, Työväen Näyttämöiden Liitto TNL ry:n ja Suomen Työväen Musiikkiliitto STM ry:n yksinesiintyjille ja ryhmille.
Ryhmässä 1/4 saa alittaa ikärajan.
Tapahtumassa on yksi ikäsarja. Sama esiintyjä voi olla mukana useassa lajissa.

Arviointi

Tapahtuman järjestäjä nimeää tapahtuman tuomariston siten, että kuhunkin lajiin nimetään vähintään kaksi alan asiantuntijaa tuomariksi.
Tuomaristo arvioi suorituksen vaikeustasoa, varmuutta, eläytymistä ja sujuvuutta. Ryhmäesityksissä arvioidaan myös esityksen yhtenäisyyttä sekä tanssin ja ohjelmaryhmien arvioinnissa lisäksi ideaa, joka näkyy ohjelman nimessä, puvuissa, tehosteissa, tulkinnassa, musiikissa jne.
Tuomarit antavat esityksistä palautteen joko kirjallisesti ja/tai suullisesti.
Tuomaristolla on oikeus keskeyttää ylipitkä esitys.

Erityisohjeet

Äänitteet toimitetaan ennen tapahtumaa järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti. 

Järjestäjällä ei ole velvollisuutta hankkia säestäjää.

Salin valaistus on kaikille esiintyjille sama, esiintymislavan koon järjestäjät ilmoittavat kilpailukutsussa.

Järjestäjällä ei ole velvoitetta vakuuttaa kilpailijoita.

Jos joukkue tai osallistuja saapuu paikalle myöhässä, se/hän esiintyy viimeisenä.

Tuomaristo voi päätttää lajien yhdistämisestä tarvittaessa.

Palkinnot

Kaikki osallistujat saavat katselmuksen kunniakirjan. Kussakin lajissa annetaan korkeintaan kaksi (2) kunniamainintaa ja enintää kaksi (2) erityismainintaa. Tuomaristo voi halutessaan jakaa myös erillisiä kunniapalkintoja.

 Tuomaristo valitsee kustakin lajista osallistujan loppukatselmukseen.

Ilmoittautuminen ja osanottomaksut

Ilmoittautumiset tehdään kirjallisesti erillisellä ilmoittautumislomakkeella järjestäjän katselmuskutsussa ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Ilmoittautumislomakkeen kaikkiin kohtiin on vastattava.

Järjestäjällä on oikeus päättää osanottomaksu. Se ilmoitetaan katselmuskutusssa ja maksetaan järjestäjän ilmoittamaan päivämäärään mennessä.

* * * * * *

Uudistetut säännöt tulevat voimaan 28.10.2016. Muutoksia sääntöihin voi tehdä työryhmä, johon TUL, EKL, Eläkeläiset, STM ja TNL nimeävät edustajansa.